Materiály

Vlnitá lepenka je klasický baliaci materiál. Vzniká spojením jednej alebo dvoch vrstiev zvlneného papieru, ktorý sa striedavo lepí medzi vrstvy rovného papiera.

Vlnitá lepenka sa stala dominantným obalovým materiálom aj vďaka jej veľkej variabilite, keďže sa môže vysekávať, perforovať, ohýbať a zlepovať. Vlnitá lepenka a obaly z nej vyrobené sú ideálnym príkladom materiálu, ktorý v sebe spája pevnosť, variabilitu, ekológiu, nízku hmotnosť a hlavne nízku cenu.

Typy vlnitej lepenky

Lepenka podľa štruktúry

Lepenka dvojvrstvá

lepenka_dvouvrstva

Lepenka trojvrstvá

lepenka_trivrstva

Lepenka päťvrstvá

lepenka_petivrstva

Lepenka podľa rozpätia a výšky vlny

Mikrovlnná E – 1,5 mm

lepenka_e

Trojvlnná B – 3 mm

lepenka_b

Trojvlnná C – 4 mm

lepenka_c

Páťvlnná BC/BE – 6/4 mm

lepenka_petivrstva1

Lepenka podľa povrchovej úpravy

Hnedo / Hnedá

lepenka_hneda_hneda

Bielo / Hnedá

lepenka_bila_hneda

Bielo / Biela

lepenka_bila_bila